Certyfikaty i egzaminy Cambridge English

Certyfikaty i egzaminy Cambridge English

Certyfikaty – ogólnie na temat certyfikacji

Co roku ponad 3 miliony osób ze 130 krajów zdaje egzaminy z języka angielskiego. W Polsce, od lat najpopularniejsze są certyfikaty Cambridge English Language Assessment, znane i cenione na całym świecie za bezkompromisową jakość i uznawalność. Certyfikaty z języka angielskiego są wymogiem wielu uniwersytetów. Egzaminy Cambridge English nie tylko świetnie przygotowują kandydatów do radzenia sobie w codziennych sytuacjach w środowisku anglojęzycznym, ale również pomagają rozpocząć edukację w języku angielskim lub pracę zagranicą.

Rodzaje certyfikatów

Kierując się kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), przygotowano egzaminy odpowiadające określonym poziomom zaawansowania. Poziom A1 i A2 jest przeznaczony dla początkujących kandydatów. Egzaminy sprawdzające wiedzę na tym poziomie to YLE (Starters, Movers, Flyers) i KET (Key English Test i Key English Test for Schools). Na stopniu B1 i B2, czyli średniozaawansowanym, zdawać można egzaminy PET (Preliminary English Test i Preliminary English Test for Schools), FCE (First Certificate in English I First Certificate in English for Schools), BEC (Business English Certificates Preliminary I Vantage) oraz TELC (The European Language Certificates). Osoby zaawansowane (C1) mogą wybierać spośród egzaminów: CAE (Certificate in Advanced English), BEC (Business English Certificates Higher), ILEC (International Legal English Certificate) oraz ICFE (International Certificate in Financial English). Dla najbardziej zaawansowanych kandydatów (C2) przygotowano egzamin CPE (Certificate of Proficiency in English). O certyfikat z angielskiego BULATS i IELTS mogą powalczyć osoby na poziomie zaawansowania od A2 do C2. Innym egzaminem, dostępnym na wszystkich stopniach w skali CEFR, jest PTE, wydawany przez Person Language Assessments. Poniższy schemat przedstawia wszystkie egzaminy Cambridge English na sześciu poziomach, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Poziomy egzaminów Cambridge English

Źródło: cambridgeenglish.org

Na wyniki czeka się około dwóch miesięcy, gdyż część pisemna jest sprawdzana w Cambridge.

TOEIC dla profesjonalistów

Organizowany przez Educational Testing System, egzamin TOEIC powstał z myślą o profesjonalistach, aspirujących do pracy w dużych korporacjach i instytucjach. Jest najczęściej wybieranym egzaminem przez menadżerów i specjalistów Human Resources. Uwzględniają go szkoły wyższe, aby dokonać obiektywnej oceny kompetencji językowych swoich pracowników i studentów.

Certyfikaty z języka angielskiego LCCI IQ Polska

Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI) oferuje bogatą ofertę certyfikatów z angielskiego. Największy to EFB (English For Business), który sprawdza poziom języka angielskiego w komunikacji biznesowej. LCCI IQ Polska organizuje również egzaminy potwierdzające określone umiejętności, np. w PR, eCommerce, księgowości czy międzynarodowym handlu detalicznym.

Co dają certyfikaty z angielskiego?

Dla osób poważnie myślących o nauce na międzynarodowych uczelniach wyższych lub o karierze zawodowej zagranicą, certyfikaty Cambridge English otwierają nowe możliwości. Są honorowane przez liczne uniwersytety na całym świecie oraz przez większość firm, wymagających od pracowników biegłej znajomości angielskiego. Certyfikat z egzaminu FCE upoważnia do nauczania w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Posiadając certyfikaty z CAE i CPE, można podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego w większości placówek edukacyjnych. Certyfikat z języka angielskiego jest także prestiżowym wyróżnieniem i dużym atutem w procesach rekrutacji.