Standardy językowe

The Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR) odgrywa kluczową rolę w polityce językowej i edukacji na całym świecie. Rosnące znaczenie CEFR dla zaliczających testy i komisji egzaminacyjnych, pomaga określić poziom znajomości języka i kwalifikacji językowych.

CEFR opisuje umiejętności językowe osób, które opanowały język angielski na poziomach od A1 do C2. Dzięki temu można w prosty sposób zweryfikować poziom kwalifikacji językowych wśród osób zaangażowanych w nauczanie języka, a także egzaminowanych (uczniów, nauczycieli, szkoleniowców, itp). Oznacza to również, że pracodawcy i instytucje edukacyjne na całym świecie mogą łatwo porównać kwalifikacje i zobaczyć, w jaki sposób odnoszą się one do egzaminów, które są znane w ich własnych krajach.

Cambridge English a CEFR

Cambridge English Language Assessment było zaangażowane w rozwój tego standardu. Brian North, jeden z twórców standardu, powiedział, że:

"Jesteśmy na początku procesu weryfikacji wniosków, które są składane przez komisje egzaminacyjne w związku z powiązaniem egzaminów z modelami opisującymi poziomy. Jest różnica pomiędzy bardzo dobrą koncepcją, a jej zatwierdzeniem. Cambridge ESOL należy do wyjątków, ponieważ istnieje pokrewieństwo między poziomami w CEF (Common European Framework), a poziomami egzaminów Cambridge ESOL." (Wywiad z Brianem North w ELT News, luty 2006 roku).

Wszystkie egzaminy Canbridge English są dostosowane do poziomów opisanych przez CEFR.

Rozwój CEFR dla języka angielskiego

Cambridge English Language Assessment zaangażowało się w rozwój the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), które z kolei stało się międzynarodowym punktem odniesienia określającym zdolności językowe. British English jest teraz ściśle związane z English Profile – nowym, ekscytującym projektem, który będzie dalej rozwijać CEFR dla języka angielskiego.

English Profil jest długoterminowym, wspólnym programem badań, konsultacji i publikacji, mającym na celu podniesienie jakości uczenia się, nauczania i oceny angielskiego na całym świecie.