Światowa rozpoznawalność

Kto akceptuje egzaminy Cambridge English?

Egzaminy Cambridge English są akceptowane przez ponad 20.000 uczelni, pracodawców i rządów na całym świecie. Egzaminy mogą otworzyć drzwi do szkolnictwa wyższego, zwiększyć możliwości zatrudnienia przez podniesienie kwalifikacji, a ponieważ są uznawane na całym świecie, mogą przyczynić się do podejmowania trafniejszych decyzji przy wyborze uczelni wśród kandydatów na studia lub wyborze odpowiedniej pracy.

Egzaminy Cambridge English, a przyjęcie do pracy i rekrutacja na studia

Akceptacja egzaminów Cambridge oznacza nie tylko łatwość w rozpoznaniu i opisie umiejętności językowych przez instytucje, firmy i organizacje lecz także na starcie podnosi profil umiejętności kandydata spośród innych osób.

Organizacje, które akceptują egzaminy Cambridge dodawane są do globalnej bazy danych online. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat uznawania IELTS, zapoznaj się z informacjami na stronie ielts.org.

Informacje zawarte w bazie danych są często aktualizowane, ale wstępne wymagania i biegłość językowa poszczególnych instytucji, organizacji i służb mogą się różnić. Ważne jest, aby skontaktować się bezpośrednio z wybraną jednostką by uzyskać bardziej szczegółowe dane.