Wizy do United Kingdom (UK)

Potrzebujesz UK Spouse Visa lub Partner Visa?

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił niedawno nowe wymagania dotyczące testowania znajomości języka angielskiego do celów wizowych i imigracyjnych. Wymagania te zmniejszają liczbę testów na UK Home Office List of Secure English Language Tests (SELT).

Od 6 kwietnia 2015 roku, IELTS (IELTS jest zarządzany wspólnie przez British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment) nowy test zwany IELTS Life Skills będzie jedynym egzaminem Cambridge English na liście Secure English Language Tests rządu Wielkiej Brytanii.

  1. IELTS ocenia wszystkie cztery umiejętności językowe i jest akceptowany przez UK Visas and Immigration (UKVI) na poziomie od B1 do C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
  2. IELTS Life Skills ocenia mówienie i słuchanie na poziomach CEFR A1 i B1.

Testy IELTS i IELTS Life Skills dla celów wizowych muszą być przeprowadzone w zatwierdzonym centrum egzaminacyjnym.

Znajdź zatwierdzony ośrodek egzaminacyjny UKVI przeprowadzający egzaminy IELTS na stronie ielts.org.

Nowe ustalenia SELT nie dotyczą osób ubiegających się o wizy studenckie Tier 4, którzy aplikują na studia na stopniu licencjata (lub wyżej), w większości brytyjskich uczelni. Ustalenia te nie mają również zastosowania do wnioskodawców z Unii Europejskiej, Europejskiej Strefy Ekonomicznej, Szwajcarii, a także "większości krajów anglojęzycznych" określonych przez brytyjski Home Office.

Aby dowiedzieć się, czy musisz przystąpić do testu (SELT), jaki poziom trzeba osiągnąć, należy skontaktować się z UK Visas and Immigration (UKVI), Ambasadą Brytyjską lub Wysoką Komisją w swoim kraju.

Wyniki testów IELTS a wizy – wymagania

Poniższa tabela przedstawia zatwierdzone Secure English Language Tests (SELT) oferowane przez Cambridge English i partnerów IELTS.

Nazwa wizy

Minimalny wymagany poziom CEFR

Umiejętności

Test IELTS i minimalna ogólna punktacja w każdej umiejętności

Tier 1 (General) visa

C1

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS - 7,0 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

Tier 1 (Exceptional Talent) visa

B1

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS - 4,0 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

Tier 1 (Entrepreneur) visa

B1

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS - 4,0 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa

B1

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS - 4,0 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

Tier 2 (General) visa

B1

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS - 4,0 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

Tier 2 (Sportsperson) visa

A1

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS - 4,0 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

Tier 2 (Minister of Religion) visa

B2

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS – 5,5 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

Tier 4 (General) student visa – below degree level

B1

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS - 4,0 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

Tier 4 (General) student visa – degree level and above and including some pre-sessional courses

B2

czytanie, pisanie mówienie i słuchanie

IELTS – 5,5 całościowo, i na każdej z czterech umiejętności

‘Family of a settled person’ visa

A1

mówienie i słuchanie

IELTS Life Skills na poziomie A1 – Zdany
IELTS – 4.0 w mówieniu I pisaniu

Indefinite leave to remain (to settle) or citizenship

B1

mówienie i słuchanie

IELTS Life Skills na poziomie B1 – Zdany 
IELTS – 4.0 lub wyżej w mówieniu I pisaniu