A1 Movers (YLE Movers)

Czas trwania Liczba części Liczba zadań
Słuchanie ok. 25 minut 5 25
Czytanie i pisanie 30 minut 6 40
Mówienie 5-7 minut 4
Total ok. 65 minut

 

Charakterystyczne umiejętności Słuchanie i mówienie Czytanie i pisanie
Ogólne umiejętności Dziecko potrafi zgadzać się lub nie zgadzać, używając zwrotów takich jak „I think so”, „You are right”, „I don’t think so”.
Potrafi zadawać pytania i używać charakterystycznych, utartych wyrażeń takich jak „How much is/are …?”, „What’s the matter?”, „I’m good
at …”.
Dziecko rozumie proste zdania gdy wypowiadane są powoli i kilkukrotnie.
Potrafi pisać proste zdania używając podanych wyrazów.
Elementy społeczne i czas wolny Dziecko rozumie, kiedy ktoś mówi o rodzinie czy przyjaciołach w prostych zdaniach.
Potrafi zadawać pytania o samopoczucie i o to co ktoś lubi robić, a także odpowiadać na podobne pytania.
Dziecko rozumie proste historyjki i krótkie teksty z pomocą obrazków i rysunków.
Potrafi napisać o tym co lubi robić w wolnym czasie, używając podanych słów.
Szkoła Dziecko rozumie polecenia podane przez nauczyciela w klasie, takie jak: „You must do this”, „Take off your coats”.
Potrafi pytać o czynności szkolne, takie jak zadania na lekcji, prace domowe czy wakacje.
Dziecko rozumie oznaczenia i proste uwagi.
Potrafi kontynuować historyjkę lub tekst, który został rozpoczęty w języku angielskim przez nauczyciela lub dodawać brakujące słowa.
Close