A2 Key (KET)

A2 Key – KET – szczegółowy opis egzaminu A2 Key KET

Egzamin  A2 Key – Key English Test (w skrócie KET) sprawdza kwalifikacje na poziomie podstawowym (A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Pozytywny wynik egzaminu A2 Key (KET) pokazuje umiejętności komunikowania się w języku angielskim w prostych sytuacjach z życia codziennego. Egzaminy A2 Key (KET) oferuje ponad 2700 centrów na świecie. Aby dobrze przygotować się do testu, wymagane jest około 180-200 godzin nauki. Egzamin sprawdza najważniejsze umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Ważny jest bezterminowo. Sesja egzaminacyjna w Polsce odbywa się tylko w maju. Koszt zapisu na egzamin A2 Key (KET) jest uzależniony od tego, gdzie kandydat do niego przystępuje.

Przebieg egzaminu

Test A2 Key (KET) obejmuje 3 części: Reading/Writing, która trwa 1 godzinę i 10 minut, Listening trwającą 30 minut i 8-10-minutową część Speaking. Pierwsza część sprawdza, czy kandydat potrafi zrozumieć główne przesłanie tekstu z tablic informacyjnych, broszur i gazet oraz czy poradzi sobie z uzupełnianiem luk w tekstach, wypełnianiem formularzy i pisaniem prostych tekstów (20-25 słów). W drugiej części, oceniane jest rozumienie przekazu z nagranych materiałów, np. ogłoszeń, monologów. Ostatnia część egzaminu polega na rozmowie z egzaminatorem oraz zadawaniu i odpowiadaniu na proste pytania drugiemu kandydatowi. Aby zdać, kandydat musi zgromadzić 70-75% punktów. Skala ocen to 2 oceny pozytywne (M, P) i 2 oceny negatywne (N, F). Nie ma ocen poszczególnych części testu. Pisemna część jest oceniania w Wielkiej Brytanii, a część ustną przeprowadzają wykwalifikowani egzaminatorzy w Polsce.

Która forma testu?

Egzamin A2 Key (KET) jest dostępny w dwóch wersjach: A2 Key (KET) i A2 Key for Schools. Obie formy mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności. Jedyna różnica polega na podejściu do tematów, gdyż KET jest przeznaczony dla osób dorosłych, które komunikują się w języku angielskim na podstawowym poziomie, natomiast A2 Key for School skierowany jest do młodzieży szkolnej. Każdy kandydat, który zda egzamin A2 Key (KET), otrzymuje certyfikat potwierdzony przez University of Cambridge ESOL Examinations.

Egzamin A2 Key (KET) to świetny początek na drodze nauki języka angielskiego, który dodatkowo pozwala zapoznać się z formatem egzaminów Cambridge English, ułatwiając w przyszłości zdawanie testów na wyższych poziomach zaawansowania.

Format egzaminów KET

Egzamin A2 Key (KET) oferowany jest w dwóch wariantach: Cambridge English: Key (KET), dla osób dorosłych i Cambridge English: Key (KET) dla szkół i osób uczących się w wieku szkolnym. Obie wersje mają ten sam format egzaminu (trzy egzaminy) – jedyna różnica polega na tym, że tematy w wersji dla szkół zostały skierowane na zainteresowania i doświadczenia uczniów w wieku szkolnym. A2 Key English Test składa się z trzech kart egzaminacyjnych, które zawierają wszystkie cztery umiejętności językowe (słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie). Część Speaking to rozmowa twarzą w twarz, natomiast jeśli chodzi o Writing, Listening i Reading to kandydaci mają do wyboru formę egzaminu: na komputerze lub na papierze.

1. Reading i Writing

Czas trwania: 1 godzina 10 minut

Ta część egzaminu A2 Key stanowi 50% ogólnej oceny. Reading i Writing ma dziewięć części i 56 pytań. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością czytania i rozumienia prostych pisemnych informacji, takich jak znaki, broszury, czasopisma i gazety. Części od 1 do 5 kładą nacisk na umiejętności czytania, w tym podstawowej znajomości słownictwa i gramatyki. Egzamin obejmuje zadania, takie jak uzupełnianie brakujących słów i luk w zdaniach oraz zadania wielokrotnego wyboru dotyczące podanego tekstu. Części od 6 do 9 skupiają się na umiejętności pisania, w tym podstawowej znajomości słownictwa i gramatyki. Egzamin obejmuje zadania, takie jak podanie słowa pasującego do definicji, wstawienie słowa w lukę w tekście czy napisanie krótkiej wiadomości na 25 – 30 słów.

2. Listening

Czas trwania: około 30 minut

Ta część stanowi 25% ogólnej oceny egzaminu. Listening składa się z pięciu części zawierających 25 pytań. Kandydaci powinni rozumieć nagrany materiał używany w nieformalnym i neutralnym kontekście dotyczący rozmaitych codziennych tematów, gdy rozmówca mówi powoli.

  1. Część 1 zawiera pięć krótkich rozmów i trzy obrazki. Kandydaci słuchają informacji na temat ceny, liczb, czasu, dat, miejsc, kierunków, kształtów, rozmiarów, pogody, opisów itp, a następnie odpowiadają na pięć pytań wielokrotnego wyboru.
  2. Część 2 stanowi dłuższą rozmowę związaną z tematami takimi jak życie codzienne, podróże, praca lub czas wolny. Kandydaci identyfikują proste, rzeczowe informacje w rozmowie i łączą ze sobą dwie listy słów (na przykład nazwiska osób i jedzenie jakie te osoby lubią jeść).
  3. Część 3 to kolejna rozmowa. Kandydaci nasłuchują informacji w rozmowie i odpowiadają na pięć pytań wielokrotnego wyboru.
  4. Część 4 zawiera nagranie rozmowy między dwojgiem ludzi. Kandydaci zapisują informacje z rozmowy w celu ukończenia wiadomości lub notatki.
  5. Część 5 zawiera nagranie jednego rozmówcy. Kandydaci zapisują informacje z monologu, aby dokończyć wiadomość lub notatkę.

3. Speaking

Czas trwania: od 8 do 10 minut

Ta część stanowi 25% całości punktacji. Test Speaking ma dwie części i jest prowadzony twarzą w twarz z jednym lub dwoma innymi kandydatami oraz dwoma egzaminatorami. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością konwersacji, zadawając proste pytania i odpowiadając na nie.

  1. Część 1 jest rozmową z egzaminatorem. Kandydaci podają informacje o sobie, na przykład o ich codziennym życiu, zainteresowaniach itp.
  2. Część 2 to wspólne zadanie z drugim kandydatem. Egzaminator daje każdej osobie kartę i prosi ich, aby porozmawiali ze sobą, zadając sobie nawzajem pytania i odpowiadając na nie. Wszystko to na temat podany na karcie.

Wyniki

Kandydaci do egzaminu A2 Key (KET), którzy osiągnęli wynik 45 lub więcej (na 100) otrzymują certyfikat, który dokumentuje poziom znajomości języka angielskiego (w skali CEFR), jaki został osiągnięty. Egzamin koncentruje się na poziomie A2. Osiągnięcia kandydatów, którzy nie wykazują zdolności językowych na poziomie A2, ale wykazują zdolności na poziomie A1, otrzymują certyfikatem Cambridge Assessement English A1. W wyjątkowych sytuacjach, gdy kandydat zdał egzamin z wyróżnieniem i który wykazuje umiejętności na poziomie B1, otrzyma certyfikat na poziomie B1.

Przykładowy egzamin Cambridge Assessement English: A2 Key (KET) można pobrać tutaj > Sample Papers A2 Key (KET).

Close