B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary (PET) – szczegółowy opis egzaminu B1 Preliminary PET

Egzamin na poziomie średniozaawansowanym (B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) to Preliminary English Test (PET). Pokazuje on umiejętności posługiwania się językiem angielskim w tematyce pracy, nauki i podróży. Testy PET są jednymi z najpopularniejszych egzaminów Cambridge ESOL, uznawanymi przez wiele wiodących pracodawców i instytucji edukacyjnych na świecie. Egzamin B1 Preliminary (PET) sprawdza 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Do opanowania wymaganych zagadnień potrzeba ok. 350 godzin nauki. Sesja egzaminacyjna w Polsce odbywa się w maju i listopadzie. Otrzymany certyfikat jest ważny bezterminowo.

Zakres egzaminu

Poziom B1, zgodnie  z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), na którym znajduje się PET, oznacza zrozumienie ogólnego sensu prostych poleceń i ogłoszeń. Testy B1 Preliminary (PET) sprawdzają również umiejętność przygotowania listu, emaila czy notatki na znane sobie tematy. Kandydat na tym poziomie powinien poradzić sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych podczas podróży do anglojęzycznych krajów oraz umieć zadawać proste pytania i prowadzić rozmowę w środowisku pracy. Część ustna przeprowadzana jest w innym dniu niż pozostałe części egzaminu i zdaje się ją w parze z innym kandydatem, zadając i odpowiadając mu na pytania. Odbywa się to w towarzystwie dwóch egzaminatorów i trwa 10-12 minut. Za tę część maksymalnie można uzyskać 25 punktów, czyli 25% z całości. Na sprawdzenie umiejętności czytania i pisania kandydat ma 1 godzinę i 30 minut, co stanowi 50% całej oceny z testu, a na słuchanie (25% oceny z egzaminu) 30 minut. Żeby uzyskać wynik pozytywny, należy otrzymać powyżej 70% całości. Certyfikat jest wystawiany z jedną z dwóch ocen pozytywnych – Pass with Merit (zdane z wyróżnieniem) lub Pass (zaliczone).

B1 Preliminary (PET) czy B1 Preliminary for Schools (PETfS)?

Cambridge Assessement English: B1 Preliminary (PET) i Cambridge English: B1 Preliminary for Schools (PETfS) to testy na takim samym poziomie, których pozytywny wynik zostanie zwieńczony takim samym certyfikatem, honorowanym na całym świecie. Różnica między nimi polega jedynie na doborze tematów, gdyż w PETfS dostosowane są one do zainteresowań młodzieży w wieku szkolnym, a w PET – do osób dorosłych.

Proces rekrutacji

W celu zarejestrowania się na egzamin, należy skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych, które dostarczy wszystkich niezbędnych informacji o dacie egzaminu i opłatach z nim związanych. Istnieje również możliwość zdawania egzaminu B1 Preliminary (PET) w większej grupie, w swojej szkole lub u pracodawcy.

Egzamin B1 Preliminary (PET) jest kolejnym krokiem w szlifowaniu języka angielskiego. Co więcej, świetnie przygotowuje do zdawania dalszych egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania. Stanowi też skuteczną formę motywacji do rozwoju osobistego – nauki języków obcych i zdobywania nowych certyfikatów.

Przykładowy egzamin Cambridge Assessement English: B1 Preliminary (PET) (KET) można pobrać tutaj > Sample Papers B1 Preliminary (PET).

Close