A2 Flyers (YLE Flyers)

Czas trwaniaLiczba częściLiczba zadań
Słuchanieok. 25 minut525
Czytanie i pisanie40 minut750
Mówienie7-9 minut4
Totalok. 75 minut

 

Charakterystyczne umiejętnościSłuchanie i mówienieCzytanie i pisanie
Ogólne umiejętnościKandydat potrafi powiedzieć, że czegoś nie rozumie lub nie potrafi czegoś zrobić. Potrafi prosić o pomoc używając wyrażeń jak „Could you say it again, please?”.
Potrafi omówić problem w prostych słowach.
Kandydat rozumie dłuższe teksty na tematy z życia codziennego, nawet jeśli nie rozumie wszystkich słów.
Potrafi używać słownika w zrozumieniu słów których nie zna.
Elementy społeczne i czas wolnyKandydat potrafi aranżować spędzanie czasu wolnego z przyjaciółmi, np. proponując zabawę.
Potrafi odpowiadać na zaproszenia, sugestie, przeprosiny czy pytania.
Kandydat potrafi pisać krótkie wiadomości na kartkach pocztowych lub e-mailach.
Umie napisać jak się czuje oraz podaje uzasadnienie w prostych zdaniach.
SzkołaKandydat rozumie materiały audio i wideo używane na zajęciach języka angielskiego w klasie.
Potrafi zwięźle mówić na temat różnych wydarzeń z przeszłości, np. ulubionych wakacji.
Potrafi pisać krótkie dialogi, np. w dymkach z rozmową, do historyjek obrazkowych czy komiksów.
Umie wymyślać historie w języku angielskim, wykorzystując pomysły, obrazki czy słowa podane przez nauczyciela.
Close