A2 Flyers (YLE Flyers)

Czas trwania Liczba części Liczba zadań
Słuchanie ok. 25 minut 5 25
Czytanie i pisanie 40 minut 7 50
Mówienie 7-9 minut 4
Total ok. 75 minut

 

Charakterystyczne umiejętności Słuchanie i mówienie Czytanie i pisanie
Ogólne umiejętności Kandydat potrafi powiedzieć, że czegoś nie rozumie lub nie potrafi czegoś zrobić. Potrafi prosić o pomoc używając wyrażeń jak „Could you say it again, please?”.
Potrafi omówić problem w prostych słowach.
Kandydat rozumie dłuższe teksty na tematy z życia codziennego, nawet jeśli nie rozumie wszystkich słów.
Potrafi używać słownika w zrozumieniu słów których nie zna.
Elementy społeczne i czas wolny Kandydat potrafi aranżować spędzanie czasu wolnego z przyjaciółmi, np. proponując zabawę.
Potrafi odpowiadać na zaproszenia, sugestie, przeprosiny czy pytania.
Kandydat potrafi pisać krótkie wiadomości na kartkach pocztowych lub e-mailach.
Umie napisać jak się czuje oraz podaje uzasadnienie w prostych zdaniach.
Szkoła Kandydat rozumie materiały audio i wideo używane na zajęciach języka angielskiego w klasie.
Potrafi zwięźle mówić na temat różnych wydarzeń z przeszłości, np. ulubionych wakacji.
Potrafi pisać krótkie dialogi, np. w dymkach z rozmową, do historyjek obrazkowych czy komiksów.
Umie wymyślać historie w języku angielskim, wykorzystując pomysły, obrazki czy słowa podane przez nauczyciela.
Close