Business (BEC)

Business – BEC – szczegółowy opis egzaminu

Business English Certificates (BEC) to egzaminy na trzech poziomach zaawansowania (B1, B2, C1 – zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Egzaminy BEC skupiają się na języku biznesowym, a nie ogólnym.

Który egzamin Business (BEC) wybrać?

Test BEC jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem czterech umiejętności językowych w kontekście biznesowym. Pokazuje, że kandydat czyta ze zrozumieniem, pisze, rozumie ze słuchu i mówi w języku angielskim. Pierwszym typem egzaminu BEC jest B1 Business Preliminary, który poświadcza pracodawcom, że kandydat potrafi posługiwać się angielskim w codziennych, biznesowych sytuacjach. Poziomem trudności porównywany jest do egzaminu B1 Preliminary (PET). Osiągnięcie certyfikatu z tego egzaminu wymaga opanowania czytania krótkich notek biznesowych, intepretowania wykresów, pisania krótkich e-maili biznesowych, uczestniczenia w krótkich rozmowach telefonicznych i rozmawiania na tematy związane z biznesem. Trudniejszy poziom przewiduje test B2 Business Vantage, który wymaga od kandydatów posiadania umiejętności pisania krótkich korespondencji biznesowych, sprawozdań i ofert, czytania fragmentów publikacji biznesowych, słuchania, rozumienia i brania udziału w rozmowach biznesowych. W kwestii stopnia trudności, test B2 Business Vantage odpowiada egzaminowi Cambridge Assessement English: B2 First (FCE). Trwa 2 godziny 39 minut. Ostatnim z trzech, dostępnych egzaminów Cambridge English z języka angielskiego biznesowego, jest C1 Business Higher. Porównuje się go, pod względem trudności, do testu C1 Advanced (CAE). Certyfikat z tego egzaminu świadczy o biegłej znajomości języka angielskiego w środowisku międzynarodowego biznesu. Kandydat na tym poziomie powinien umieć pisać szczegółowe oferty i listy biznesowe, rozumieć większość korespondencji oraz brać aktywny udział w dyskusjach biznesowych.

Ocenianie egzaminu Cambridge English Business

Egzamin B1 Business Preliminary przewiduje 2 oceny pozytywne (Pass with Merit i Pass) oraz 2 oceny negatywne (Narrow Fail i Fail). Skala ocen w przypadku testu BEC Vantage i Higher wygląda następująco: 3 oceny pozytywne (A, B, C) i 2 oceny negatywne (D, E).

Rzetelne potwierdzenie kwalifikacji BEC

Pracodawcy cenią egzaminy Business BEC, gdyż stanowią one wiarygodne potwierdzenie kwalifikacji językowych, wymaganych w zagranicznych środowiskach biznesowych. Test BEC opracowany został zgodnie z międzynarodową normą zarządzania jakością ISO 9001:2008. Certyfikat z egzaminu BEC umożliwia realizację ambicji zawodowych w kraju i zagranicą oraz studiowanie w języku angielskim przedmiotów związanych z biznesem.

Close