Prosperity Education ltd

FCE Academy – aplikacja do nauki

Przygotowujesz się do egzaminu Cambridge English B2 First (FCE) i szukasz materiałów do nauki? Być może dobrą opcją dla Ciebie okaże się aplikacja na telefony i tablety FCE Academy zawierająca kompleksowe zadania testowe z części Use of English.

FCE Academy jest aplikacją dla uczniów przygotowujących się do części Use of English egzaminu B2 Cambridge First Certificate in English (FCE). Zawiera 120 tekstowych zadań egzaminacyjnych i ponad 1000 zadań z indywidualnymi ocenami. Tym samym dokładnie odwzorowuje strukturę egzaminu B2 First (FCE). Zawartość została napisana przez Michaela Macdonalda, nauczyciela przygotowującego kandydatów do egzaminu Cambridge i sprawdzona przez niezależnego egzaminatora Cambridge FCE oraz starszego eksperta-trenera. Aplikacja została przygotowana przez byłych pracowników Cambridge University Press, a proces rozwoju produktu spotkał się z szeroką akceptacją wśród nauczycieli FCE na całym świecie.

Komentarz wydawcy:

Za aplikacją FCE Academy stoi mały zespół wydawnictwa Prosperity Education Ltd. Dyrektor firmy Tom O’Reilly mówi „FCE jest wymagającym egzaminem, a Use of English jest najtrudniejszą częścią. Uczniowie często mówią nam, że czują się nieprzygotowani do niego. Dlatego ciężko pracowaliśmy z najlepszymi nauczycielami przygotowującymi do egzaminu FCE, aby stworzyć aplikację FCE Academy, która ma więcej praktycznych pytań testowych niż jakakolwiek inna aplikacja, strona internetowa lub podręcznik. Naszym zadaniem jest pomóc przejść ten ważny egzamin z najwyższą możliwą oceną.

FCE Academy jest użyteczną aplikacją dla wszystkich uczących się języka angielskiego od poziomu B1 wzwyż, a zwłaszcza egzaminu Cambridge First English (FCE) – B2 First. Aplikacja wykorzystuje metody powtórek w uczeniu się za pomocą symulowanych tekstów, aby zaznajomić użytkownika z sekcją Use of English na dowolnym egzaminie z języka angielskiego. Nauczyciele mogą z niej korzystać, aby przygotowywać zadania jako prace domowe i zajęcia modelowe na temat zawartości poszczególnych testów, podczas gdy sami gdy sami uczniowie mogą jej używać, aby przygotować się do egzaminu.
Większa ilości praktycznych tekstów egzaminacyjnych niż jakakolwiek inna aplikacja, strona internetowa lub podręcznik, aplikacja FCE Academy zawiera ponad 1000 indywidualnych diagnoz i została zaprojektowana w celu odtworzenia części 1-4 egzaminu B2 First (Cambridge First English), zarówno na poziomie treści, jak i oceny językowej. Aplikacja FCE Academy została napisana przez doświadczonego nauczyciela kandydatów przygotowujących się do nowych egzaminów Cambridge Assessment English. Podczas jej tworzenia, 120 tekstów zostało poddanych niezależnej ocenie przez egzaminatora Cambridge, a treść została oceniona przez 20 nauczycieli FCE z całego świata.

Zawartość aplikacji FCE Academy

Aplikacja FCE Academy odwzorowuje części 1-4 egzaminu Cambridge Assessment English B2 First (FCE):

Części 1-3 (Multiple choice cloze, Open cloze i Word formation) zawierają 36 tekstów składających się z około 160 słów; Część 4 (Key word transformation) zawiera 72 krótkie teksty.

  • Część 1. Multiple-choice cloze: Ta część egzaminu obejmuje głównie testy słownictwa – idiomy, kolokacje, przekłady, czasowniki frazowe, uzupełnienie, precyzję semantyczną i ustalone frazy. Wszystkie 36 tekstów zawiera osiem pustych pól, z których każda zawiera pytania wielokrotnego wyboru. Każde pytanie ma cztery możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
  • Część 2. Open-cloze: Ta sekcja sprawdza świadomość kandydatów i kontrolę gramatyki, oraz, w pewnym zakresie, słownictwa (partykuły / przyimki czasowników frazowych). Wszystkie 36 tekstów zawiera osiem luk, każda luka oznacza brakujące słowo. Nie podano żadnych wskazówek: musisz wybrać właściwe słowo dla każdej luki.
  • Część 3. Word Formation: Tutaj nacisk kładziony jest na przyrostki, wewnętrzne zmiany i złożoność w słowotwórstwie i do pewnego stopnia słownictwo. Wszystkie 36 tekstów zawiera tekst z ośmioma lukami, a każda luka oznacza brakujące słowo. Obok każdej luki jest „podpowiedź” słowo, które musi być w jakiś sposób zmienione, aby poprawnie ukończyć zdanie.
  • Część 4. Key word transformation: Ta część egzaminu FCE ocenia gramatykę i słownictwo, w szczególności porównania, zamiary, czasowniki i przyimki, po których następują rzeczowniki odczasownikowe lub bezokoliczniki itp., strona czynna i mowa zależna, czasowniki frazowe, pospolite idiomy i trzeci okres warunkowy. Każdy z 12 testów zawiera sześć zdań; po każdym zdaniu następuje słowo „klucz” i alternatywne zdanie o tym samym znaczeniu, co pierwsze, ale z przerwą w środku. Użyj podanego słowa kluczowego, aby uzupełnić drugie zdanie, aby miało ono znaczenie podobne do pierwszego zdania. Każda poprawna odpowiedź jest podzielona na dwie oceny, tak jak wygląda format oceny egzaminu B2 First (FCE).

Funkcje aplikacji

Wybierając część egzaminacyjną z ekranu głównego, użytkownik ma do wyboru teksty do pracy oraz informacje o dotychczasowych postępach. Teksty są sformatowane w taki sposób, aby użytkownicy mogli intuicyjnie poruszać się po ekranie. Można uruchomić timer, aby pokazać czas potrzebny na wypełnienie tekstu, podczas gdy przycisk „information” u góry każdego ekranu zawiera instrukcje dotyczące poszczególnych testów. Wybierając ikonę ocen podczas testu, można na bieżąco zidentyfikować właściwe i błędne odpowiedzi. Użytkownicy mogą również wybrać tę funkcję, aby ujawnić ogólną dokładność po zakończeniu testu. Zapisy ukończonych testów oraz szczegółowe informacje o punktacji i czasie są dostępne na końcu każdego testu i dodawane do ekranów menu tekstowego. Statystyki postępu dla każdej części egzaminacyjnej są zapisywane na ekranie głównym, identyfikując obszary, w których może być wymagana dalsza praktyka. Istnieje również możliwość udostępniania wyników testów na Facebooku i Twitterze.

Prosperity Education Ltd jest firmą z siedzibą w Cambridge, zrzeszającą nauczycieli języka angielskiego i edukacyjnych wydawców cyfrowych, działającą za FCE Academy. Celem komercyjnym jest włączenie nauczycieli w proces dystrybucji poprzez rekomendowanie aplikacji swoim uczniom i współpracownikom. Aby nauczyciele chcieli to zrobić, jakość aplikacji musi być wysoka. Nie tylko jakość treści, ale także komfort użytkowania: wygląd i odczucia samej aplikacji. Już od momentu uruchomienia bezpłatnej aplikacji Lite (Android i iOS) w listopadzie 2016 roku pobrano kilka tysięcy plików. Dyrektor firmy, Tom O’Reilly, mówi: „Naprawdę pomagamy uczniom przygotować się, a tym samym osiągnąć lepsze wyniki na egzaminach z języka angielskiego. To była wspaniała podróż i coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni. Jesteśmy przekonani, że FCE Academy jest najlepszą dostępną aplikacją tego typu, ale przyznajemy, że została trochę przytłoczona przez odpowiedzi i pozytywne opinie użytkowników, które otrzymaliśmy do tej pory.

Bezpłatna aplikacja FCE Academy Lite zawiera siedem tekstów, dzięki czemu użytkownik może sam zdecydować, czy chce zapłacić za odblokowanie pozostałych 113 tekstów. W pzypadku posiadania kodu rabatowego, otrzymanego od swojego nauczyciela, uczniowie mogą otrzymać aplikację po obniżonej cenie.

FCE Academy for Schools i FCE Academy Listening

FCE for Schools zawiera taką samą ilość materiałów B2 jak FCE Academy, ale teksty zostały napisane dla odbiorców w wieku szkolnym. FCE Academy Listening obejmuje cztery części egzaminu słuchowego Cambridge B2 First (wcześniej FCE), z dziesięcioma pełnymi testami (170 minut audio) w pełnej wersji aplikacji. FCE Academy Listening stworzono w odpowiedzi na wiele wiadomości od ludzi (głównie użytkowników FCE Academy!), chcących ćwiczyć również tą część egzaminu Cambridge. „Cieszymy się z nowej aplikacji, ponieważ produkcja wymagała zupełnie nowego projektu i funkcjonalności oraz współpracy z profesjonalnymi lektorami: było fajnie.

Aby uzyskać więcej informacji, w tym opinie użytkowników, film instruktażowy i bezpłatne zasoby do ćwiczeń egzaminacyjnych, odwiedź stronę > ProsperityEducation.net

Aplikację FCE Academy można przetestować bezpłatne w wersji Lite, która dostępna jest na AppStore czy GooglePlay.

(English version of the article – FCE Academy / Wersja Angielska artykułu – FCE Academy)