ICFE

ICFE – szczegółowy opis egzaminu 

Znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania stanowi często wymóg podczas prowadzonych rekrutacji w międzynarodowych przedsiębiorstwach czy instytucjach z dziedziny finansów i rachunkowości. Egzamin Cambridge English: Financial, czyli International Certificate in Financial English (ICFE) to rzetelny sprawdzian umiejętności kandydata w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Testy ICFE powstały przy współpracy University of Cambridge ESOL Examinations z ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – największą i najszybciej rozwijającą się organizacją międzynarodową, skupiającą specjalistów z zakresu finansów i księgowości. Przy tworzeniu zadań, opierano się o sytuacje, które występują w codziennej pracy księgowych i finansistów.

Dlaczego ICFE?

Egzamin ICFE to najrzetelniejszy sposób na sprawdzenie praktycznej znajomości języka angielskiego w dziedzinie finansów na poziomie wyższym średniozaawansowanym i zaawansowanym. Posiadanie certyfikatu z egzaminu International Certificate in Financial English stwarza możliwość znalezienia pracy w biurach księgowych, agencjach rządowych i innych organizacjach z branży międzynarodowych finansów lub awansowania w obecnej organizacji. Nauka do egzaminu pomaga poprawić umiejętności językowe i wykorzystać znajomość angielskiego w różnych kontekstach finansowych.

Poziom International Certificate in Financial English

Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), testy ICFE oceniają znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i C1. Ocena końcowa pokazuje na jakim poziomie zaawansowania jest osoba zdająca. Aby otrzymać certyfikat, należy posiadać zbliżone umiejętności jak w przypadku egzaminów B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE). Kandydat na tym poziomie powinien swobodnie używać języka angielskiego w codziennych sytuacjach i potrafić jasno wyrażać opinie w rozmowach o charakterze finansowym. Ważna jest również umiejętność rozumienia sprawozdań finansowych lub raportów biznesowych. Zdający nie powinien mieć problemu z pisaniem tekstów po angielsku, np. szczegółowych ofert biznesowych.

Jak wygląda egzamin ICFE?

Egzamin ICFE składa się z czterech części: „reading” (czytanie), „writing” (pisanie) i „listening” (rozumienie ze słuchu), które zdaje się w jednym dniu oraz z etapu ustnego, który odbywa się w innym terminie. Cały egzamin trwa 3 godziny 26 minut (czytanie – 1 godz. 15 minut, pisanie – 1 godz. 15 minut, słuchanie – 40 minut, mówienie – 16 minut). Za każdą część można zdobyć proporcjonalnie 25% punktów.

Certyfikat ICFE przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, jest ważny przez całe życie i świadczy o wystarczająco wysokim poziomie języka angielskiego, by swobodnie pracować w finansowym lub księgowym środowisku na całym świecie. Dla pracodawcy jest to doskonały dowód zaangażowania pracownika na rzecz swojego rozwoju zawodowego.

Close