C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency – CPE – szczegółowy opis egzaminu C2 Proficiency CPE

C2 Proficiency – Certificate of Proficiency in English (test CPE) to egzamin dla osób o bardzo wysokim poziomie zaawansowania języka angielskiego, określany mianem C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Certyfikat C2 Proficiency (CPE) potwierdza najwyższy poziom kwalifikacji. W Polsce odbywają się dwie sesje testu CPE w roku – w czerwcu i w grudniu. C2 Proficiency CPE znajduje się na liście certyfikatów językowych MEN. Dzięki temu, posiadacz certyfikatu jest zwolniony z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Honoruje go Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako udokumentowanie kwalifikacji językowych pracowników.

Egzamin C2 Proficiency – Na co trzeba być przygotowanym?

Testy v opierają się na realistycznych zadaniach i sprawdzają praktyczną znajomość języka angielskiego. Egzamin CPE uległ zmodyfikowaniu i składa się obecnie z 4 części. Pierwsza to „reading” razem z „use of English”. Zdający musi się tu zmierzyć z takimi zadaniami, jak „multiple choice questions”, „lexical cloze” i „grapped text tasks”. Wiedza kandydata jest sprawdzana także w stosowaniu struktur językowych. Służą do tego zadania: „open cloze”, „word formation cloze”, „gapped sentences”, „sentence transformations”, „open-ended comprehension questions” oraz ”summary task”. Kolejna część to pisanie. Zdający musi napisać 2 prace po 300-350 słów każdą. Pierwszy temat wypracowania jest obowiązkowy. Może to być esej, list lub artykuł. Pisząc drugą pracę, kandydat sam wybiera sobie temat spośród czterech podanych. Dodatkowym zadaniem jest streszczenie tekstu. Kolejna część egzaminu C2 Proficiency to słuchanie. Zdający wysłuchuje dwukrotnie czterech tekstów. Ostatnia część, która odbywa się w innym dniu niż pozostałe, to mówienie. W ciągu 19 minut, kandydat ma za zadanie opowiedzieć o sobie, a następnie, wraz z drugim kandydatem, rozmawiać o otrzymanej fotografii i prowadzić dyskusję na zadany temat.

Skala ocen na egzaminie Cambridge English Proficiency

Test CPE przewiduje trzy oceny pozytywne (A, B, C) oraz dwie oceny negatywne (D, E). Aby zdać egzamin na co najmniej ocenę C, kandydat musi zgromadzić 60 % punktów. Część pisemną oceniają fachowcy w Cambridge, a część ustna przeprowadzana jest przez dwóch polskich egzaminatorów. Zdający otrzymuje wyniki po ok. 2 miesiącach od zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Zdanie egzaminu C2 Proficiency (CPE) to ogromny sukces dla osoby uczącej się języka angielskiego. Certyfikat, przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, jest bezterminowy i pomaga w znalezieniu wymarzonej pracy, zwłaszcza w międzynarodowych firmach.

Close