BULATS

BULATS – szczegółowy opis egzaminu egzamin BULATS

Egzamin BULATS – The Business Language Testing Service – jest wielojęzycznym zestawem, który składa się z oceny umiejętności językowych w miejscu pracy, szkolenia i narzędzi analizy porównawczej. Umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych testów językowych u klienta korporacyjnego.

Głównie wykorzystuje się go do rekrutacji w biznesie i przemyśle, podczas kursów w zakresie biznesu oraz do oceny skuteczności kursów i szkoleń językowych. Testy BULATS obejmują wszystkie poziomy zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. System testów BULATS został stworzony przez University of Cambridge ESOL Examinations przy współpracy z trzema prestiżowymi instytucjami edukacyjnymi w Europie: Alliance Française, Goethe-Institut i Universidad de Salamanca. Za pomocą egzaminu BULATS, można sprawdzić znajomość 4 języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Zakres BULATS

Egzamin BULATS (The Business Language Testing Service) obejmuje takie zagadnienia, jak: marketing i zarządzanie, podróże służbowe, raporty, planowanie strategiczne, obsługa klienta, rozmowy telefoniczne oraz prezentacje. Zadania opierają się na umiejętności praktycznego użycia języka angielskiego w codziennych sytuacjach w środowisku pracy. Zdający musi np. zapisać wiadomość, przeczytać ze zrozumieniem artykuł o tematyce biznesowej, przeprowadzić prezentację czy przygotować raport. Test BULATS sprawdza poziom umiejętności językowych w mówieniu, rozumieniu ze słuchu, czytaniu i pisaniu. Egzamin przeprowadzany jest metodą tradycyjną i komputerową. Część ustna odbywa się w innym dniu niż pisemne części i zawsze jest przeprowadzana przez wykwalifikowanego egzaminatora.

Rodzaje testów BULATS

Testy BULATS są podzielone na trzy kategorie, z których każda sprawdza inne umiejętności językowe. Pierwszy to The Online Test, który weryfikuje stopień zaawansowania w czytaniu i rozumieniu ze słuchu oraz znajomość struktur gramatycznych i słownictwa. Jest to zaawansowany technologicznie test komputerowy, którego wyniki dostępne są od ręki. The Standard Test stanowi alternatywę dla testu komputerowego. Ma taki sam zakres i trwa 110 minut. Drugim testem jest The Speaking Test, trwający 12 minut, w ciągu których oceniana jest umiejętność mówienia przez wykwalifikowanego egzaminatora. Ostatnia część to The Writing Test. Zdający ma zadanie napisać dwie prace w języku angielskim w ciągu 45 minut.

Korzyści z BULATS

Egzaminy BULATS The Business Language Testing Service służą do przeprowadzania badań kompetencji językowych pracowników lub rekrutowanych kandydatów. Dzięki dokładnemu raportowi, pracodawca otrzymuje szczegółowe informacje o stopniu zaawansowania znajomości angielskiego zatrudnionych osób. Przeprowadzenie testu BULATS przydaje się także przed planowanym kursem językowym, aby dobrać właściwe szkolenie dla pracowników. Testy BULATS są dostępne u autoryzowanych agentów BULATS w Polsce.

Close