IELTS

IELTS – szczegółowy opis egzaminu egzamin IELTS

Egzamin IELTS, czyli International English Language Testing System, to popularny na całym świecie test, sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego dla osób podejmujących studia lub pracę w środowisku anglojęzycznym.

Jest to najchętniej wybierany egzamin. Co roku przystępuje do niego ponad 2 miliony kandydatów. Testy IELTS cieszą się doskonałą reputacją międzynarodową i są akceptowane przez ponad 9 tysięcy instytucji z całego świata. Trwający ok. 4 godziny egzamin IELTS, ocenia kompetencje językowe w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia. Umiejętności komunikacyjne są oceniane przez część ustną, przeprowadzaną w formacie 1:1, czyli poprzez rozmowę o prawdziwym życiu z prawdziwą osobą. Uważa się, że taka konwersacja jest najskuteczniejszą i najbardziej naturalną metodą sprawdzenia sprawności władania językiem angielskim.

IELTS zagranicą

Jak podaje raport portalu Study in Europe, programy prowadzone w języku angielskim oferuje ponad 13 tysięcy uniwersytetów w Europie. W Wielkiej Brytanii, ponad 600 szkół wyższych uznaje test IELTS za rzetelne źródło informacji o znajomości języka angielskiego. Jest on honorowany przez UKVI, czyli UK Visa and Immigration jako Secure English Language Test (SELT), czyli potwierdzenie stopnia zaawansowania języka angielskiego przez imigrantów spoza Unii Europejskiej. W USA, 3,3 tys. uczelni akceptuje wyniki egzaminów IELTS, w tym 25 czołowych uniwersytetów amerykańskich i wszystkie szkoły wchodzące w skład Ivy League (Ligi Bluszczowej). Egzamin IELTS stanowi integralną część procesu wizowego dla podróżujących do Australii, gdzie uznaje go ponad 900 uczelni i programów australijskich. Osoby pragnące studiować w Kanadzie, mają do wyboru 290 szkół honorujących egzamin IELTS.

Gdzie, kiedy i za ile egzamin IELTS?

Aby przystąpić do testu IELTS w Polsce, należy udać się do jednego z centrów egzaminacyjnych, które znajdują się w 10 miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie i Olsztynie. Sesje IELTS w Krakowie i Warszawie odbywają się 2 razy w miesiącu, a w pozostałych ośmiu lokalizacjach – 3-4 razy do roku. Każda sesja ma ograniczoną liczbę miejsc. W przypadku, gdy wszystkie miejsca są już zajęte, przestaje być ona widoczna w Systemie Rejestracji Online. W związku z tym, zalecane jest rejestrowanie się 5 tygodni przed wybraną datą egzaminu. Informacje o dokładnym czasie i miejscu testu są rozsyłane do kandydatów około 10 dni wcześniej. Część ustna może być zorganizowana od 7 dni przed, do 7 dni po części pisemnej. Głównie jest to uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin egzaminu. Koszty testów IELTS wahają się od 690 do 900 zł, w zależności od terminu i miejsca.

Zasady i warunki uczestnictwa w Cambridge English IELTS

Każdy kandydat ma dostęp do zasad i warunków udziału w teście IELTS, z którymi powinien zapoznać się przed rejestracją. Zawierają one wiele ważnych informacji, m.in. o planie dnia sesji egzaminacyjnej, rzeczach, które można mieć przy sobie na sali egzaminacyjnej oraz o zasadach bezpieczeństwa testu, którym kandydat podlega w trakcie egzaminu.

Test IELTS został stworzony przez ekspertów, by zapewnić uczciwą ocenę umiejętności językowych. Zdobył zaufanie instytucji na całym świecie, a grono jego zwolenników wciąż rośnie.

Close