ILEC

ILEC – szczegółowy opis egzaminu egzamin ILEC

Egzamin International Legal English Certificate (ILEC) ukazuje umiejętności językowe zadającego na wysokim poziomie zaawansowania w dziedzinie prawa międzynarodowego.

Test ILEC został stworzony przez Cambridge Assessment English i wiodącą firmę TransLegal, specjalnie z myślą o prawnikach. Jest doceniany przez firmy prawnicze, instytucje rządowe oraz organizacje edukacyjne. Egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Pod względem trudności, odpowiada B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE). Uznawany jest przez czołowe organizacje na świecie i agencję UK Border Agency przy podaniach o wizę.

Przyśpieszenie kariery z ILEC

Egzamin ILEC skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa lub praktykujących prawników, którzy pragną rozwijać się zawodowo na arenie międzynarodowej. Dla studentów prawa, certyfikat ILEC ułatwia studiowanie w języku angielskim oraz znalezienie pracy w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego. Praktykującemu prawnikowi pomoże w zdobyciu awansu czy zmianie pracy na nową – w sferze międzynarodowego prawa handlowego.

Cambridge English ILEC B2 i C1

Nauka do testu Cambridge English: Legal podnosi umiejętności językowe w szerokim zakresie sytuacji w kontekstach prawnych. Egzamin skrupulatnie ocenia kompetencje na poziomie B2 lub C1 z czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia w języku angielskim. Zadania bazują na sytuacjach, z jakimi może się spotkać prawnik. Kandydat powinien umieć używać języka angielskiego w codziennych sytuacjach, jasno wyrażać swoją opinię w rozmowach o charakterze prawnym, rozumieć korespondencję i statuty oraz przygotowywać teksty prawnicze. Egzamin ILEC obejmuje cztery części: czytanie (reading), które trwa 1 godzinę 15 minut, pisanie (writing) trwające 1 godzinę 15 minut, słuchanie (listening) o długości 40 minut oraz krótką część ustną, przeprowadzaną w parach, w towarzystwie dwóch egzaminatorów. Zagadnienia na teście dotyczą prawa pracy, przedsiębiorstwa, spółek, nieruchomości, odszkodowania, własności intelektualnej, ochrony środowiska i aspektów prawa międzynarodowego. Testy ILEC na poziomie C1 zostają zaliczone po osiągnięciu 70% punktów. W przypadku poziomu B2, wystarczy 50%.

Posiadanie certyfikatu, potwierdzającego zdanie renomowanego egzaminu ILEC, otwiera nowe możliwości w karierze w dziedzinie prawa na rynkach międzynarodowych. Zarówno firmy prawnicze i korporacyjne działy prawne, jak również agencje rządowe, cenią sobie wykwalifikowanych pracowników, których wiedzę z języka angielskiego poświadcza University of Cambridge ESOL Examinations.

Close