Cambridge Assessment English - Egzaminy

Cambridge Assessment English

Wszystkie uniwersytety oraz pracodawcy w krajach anglojęzycznych doskonale znają i doceniają wartość egzaminów Cambridge Assessment English. Osiągnięcie pozytywnego wyniku z egzaminu pozwala zdobyć, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages), certyfikat, który jest honorowany na całym świecie.

Charakterystyka egzaminów

CEFR to międzynarodowy wzorzec poziomu kompetencji językowych. Dzieli się on na sześć poziomów zaawansowania, gdzie najbardziej podstawowy określany jest mianem A1, a biegle zaawansowany to C2.

100 lat egzaminów

Pierwszy egzamin Cambridge English odbył się w 1913 roku i przystąpiły do niego zaledwie trzy osoby. W setną rocznicę zmieniono nazwę egzaminów na Cambridge English Language Assessment. Obecnie Cambridge Assessment English . Dziś, egzaminy Cambridge cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Rocznie zdaje je ponad 4 miliony kandydatów z całego świata. Rosnąca liczba kandydatów jest wynikiem ewolucji nauczania oraz potrzeb sprawdzania znajomości języka angielskiego.

Co daje egzamin Cambridge Assessment English?

Na arenie międzynarodowej, biegła znajomość języka obcego jest wymogiem niezbędnym w pracy, edukacji czy w celach imigracyjnych. Egzaminy Cambridge English uznaje ponad 15 tysięcy pracodawców, uczelni wyższych i instytucji rządowych. W Polsce są to m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Służba Cywilna i wiele szkół, uniwersytetów oraz pracodawców.

Od czego zacząć?

Przed wyborem egzaminu, można wykonać bezpłatny test, który pomoże zweryfikować poziom znajomości angielskiego i określić, który egzamin Cambridge Assessment English  będzie najodpowiedniejszy. Pierwszym krokiem do rejestracji jest znalezienie wśród 2700 autoryzowanych centrów egzaminacyjnych w 130 krajach, najbliższego, w celu skontaktowania się, by zdobyć potrzebne informacje i zapisać się na egzamin. Zapisy trwają przez cały rok, a sesje egzaminacyjne są organizowane w 14 renomowanych ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce. Jedynym warunkiem przeprowadzenia egzaminu w danej placówce jest uzbieranie minimalnej liczby kandydatów. Następnie, należy wybrać termin oraz wersję egzaminu (wiele egzaminów jest dostępnych w formie elektronicznej lub papierowej).

Ważne informacje

Ceny egzaminów Cambridge są zależne od ich typów oraz tego, gdzie się je zdaje. Szczegółowych informacji udziela lokalne centrum. Daty egzaminów również są uzależnione od danego centrum egzaminacyjnego. Spośród szerokiej gamy egzaminów zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli języka angielskiego, należy wybrać interesujący. Nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego do testów Cambridge można podejść w każdym wieku, aczkolwiek niektóre, np. C1 Advanced (CAE), są skierowane do osób bardziej dojrzałych w posługiwaniu się abstrakcyjnymi koncepcjami. Stworzono również specjalne egzaminy dla osób uczących się, np. B2 First (FCE), B1 Preliminary (PET)A2 Key (KET) i YLE. Aby mieć pewność, że przeprowadzono egzamin w sposób sprawiedliwy i bezpieczny, warto zapoznać się z przepisami, obowiązującymi zarówno kandydatów, jak i centra egzaminacyjne. Wyniki są dostępne po około 4-6 tygodniach w wersji papierowej, a w wersji komputerowej po około 2 tygodniach. Każdy z kandydatów zyskuje dostęp do wyników online na portalu Cambridge English Language Assessment Online Result Service. Zdobyty certyfikat z egzaminu Cambridge English zwiększa szanse zatrudnienia na arenie międzynarodowej. Jest to najlepsza, powszechnie uznana forma weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego.

Dlaczego Cambridge English?

Ponad 100 letnie doświadczenie, wiedza i kompetencje.

Cambridge Assessment English jest wyjątkowym podejściem do uczenia się, nauczania i oceny znajomości języka angielskiego. Cambridge English łączy w sobie wiedzę I doświadczenie z Cambridge English Language Assessment i Cambridge University Press.

 • Cambridge English napędzany jest przez światowej klasy badania i zaangażowanie na rzecz:
 • dostarczania doskonałości edukacyjnej
 • zwiększania możliwości uczniów i nauczycieli
 • oferowania wartości dla nauczycieli, instytucji edukacyjnych i pracodawców
 • promowania nauki języków obcych

Powody, dla których warto wybrać Cambridge English:

1. Rozwijanie realnych umiejętności z języka angielskiego
 • Egzaminy Cambridge English są zaprojektowane tak, aby ocenić jakość komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego.
 • Przygotowując się do egzaminów, nabywa się umiejętności komunikacyjnych, które można wykorzystać do codziennego życia, pracy i nauki.
2. Egzaminy na różnych poziomach i do różnych zastosowań
 • Wszystkie egzaminy Cambridge Assessment English są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) – jest to międzynarodowa norma opisująca umiejętności językowe.
 • Liczne testy językowe pomagają uczącym się odnaleźć najbardziej odpowiedni egzamin dla siebie.
 • Dzięki testom, pracodawcy i instytucje edukacyjne są w stanie szybko określić poziom znajomości języka angielskiego potencjalnego pracownika, a osoby uczące się, wybrać odpowiedni egzamin do osiągnięcia własnego celu.
3. Zatrudnienie, imigracja i praca na całym świecie
 • Na całym świecie ponad 20.000 uniwersytetów, władz rządowych i pracodawców akceptuje egzaminy Cambridge English.
 • Egzaminy Cambridge Assessment English otwierają szeroko drzwi do szkolnictwa wyższego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i większych możliwości wyboru studiów czy pracy.
 • Część egzaminów Cambridge English jest akceptowana przy staraniu się o wizę, a także w przypadku studiowania w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA czy Australii. Egzamin IELTS, który jest przygotowywany przez Cambridge English, może posłużyć także przy staraniu się o brytyjską wizę czy migracji.
4. Pełne wsparcie dzięki szerokiemu wachlarzowi materiałów do nauki i nauczania
 • Szeroka oferta materiałów, filmów, mediów społecznościowych i gier, w tym także tych przygotowanych oficjalnie przez Cambridge English, pomaga uczniom w ćwiczeniach by skutecznie udoskonalali język angielski.
 • Zapewnienie materiałów dydaktycznych, kwalifikacji i rozwoju zawodowego sprawia, że nauka języka angielskiego jest satysfakcjonująca, skuteczna i przyjemna.
 • Każdy egzamin przygotowany jest na podstawie kompleksowych materiałów wraz ze wsparciem dostarczanych uczniom i nauczycielom.
5. Międzynarodowy i dostępny na całym świecie
 • Wśród wszystkich egzaminów Cambridge English, akceptowane są różne odmiany języka angielskiego, w tym brytyjski i amerykański. Testy z mówienia (speaking) obejmują różne akcenty z Wielkiej Brytanii, Ameryki Północnej i Australii.
 • Około 2.800 autoryzowanych centrów egzaminacyjnych w 130 krajach.
 • Ponad 52.000 zarejestrowanych ośrodków przygotowawczych.
 • Kandydaci mają szeroki wybór, kiedy, gdzie i jak zdać egzamin.
 • Wiele egzaminów Cambridge English może być przeprowadzonych zarówno na komputerze jak i na papierze.
6. Bezpieczeństwo, niezawodność i sprawiedliwość
 • Egzaminy Cambridge Assessment English są zaprojektowane tak, aby były sprawiedliwe wśród wszystkich osób egzaminowanych, bez względu na ich wiek, płeć, narodowość, język ojczysty lub pochodzenie etniczne
 • Organizacje mogą sprawdzić wyniki korzystając z usługi weryfikacji wyników (Results Verification Service)
 • Wszystkie ośrodki egzaminacyjne przestrzegają rygorystycznych wymogów jakości i bezpieczeństwa i są regularnie kontrolowane.
7. Wsparcie przez światowej klasy badania
 • Egzaminy Cambridge English są wspierane przez szeroko zakrojone badania przeprowadzane przez jeden z największych na świecie językowych zespołów badawczych.
 • W ramach Uniwersytetu Cambridge, jednostki szkoleniowe zobowiązane są do dzielenia się najlepszą praktyką.

Światowa rozpoznawalność

Kto akceptuje egzaminy Cambridge English?

Egzaminy Cambridge English są akceptowane przez ponad 20.000 uczelni, pracodawców i rządów na całym świecie. Egzaminy mogą otworzyć drzwi do szkolnictwa wyższego, zwiększyć możliwości zatrudnienia przez podniesienie kwalifikacji, a ponieważ są uznawane na całym świecie, mogą przyczynić się do podejmowania trafniejszych decyzji przy wyborze uczelni wśród kandydatów na studia lub wyborze odpowiedniej pracy.

Egzaminy Cambridge Assessment English, a przyjęcie do pracy i rekrutacja na studia

Akceptacja egzaminów Cambridge oznacza nie tylko łatwość w rozpoznaniu i opisie umiejętności językowych przez instytucje, firmy i organizacje lecz także na starcie podnosi profil umiejętności kandydata spośród innych osób.

Organizacje, które akceptują egzaminy Cambridge dodawane są do globalnej bazy danych online. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat uznawania IELTS, zapoznaj się z informacjami na stronie ielts.org.

Informacje zawarte w bazie danych są często aktualizowane, ale wstępne wymagania i biegłość językowa poszczególnych instytucji, organizacji i służb mogą się różnić. Ważne jest, aby skontaktować się bezpośrednio z wybraną jednostką by uzyskać bardziej szczegółowe dane.

Standardy językowe

The Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR) odgrywa kluczową rolę w polityce językowej i edukacji na całym świecie. Rosnące znaczenie CEFR dla zaliczających testy i komisji egzaminacyjnych, pomaga określić poziom znajomości języka i kwalifikacji językowych.

CEFR opisuje umiejętności językowe osób, które opanowały język angielski na poziomach od A1 do C2. Dzięki temu można w prosty sposób zweryfikować poziom kwalifikacji językowych wśród osób zaangażowanych w nauczanie języka, a także egzaminowanych (uczniów, nauczycieli, szkoleniowców, itp). Oznacza to również, że pracodawcy i instytucje edukacyjne na całym świecie mogą łatwo porównać kwalifikacje i zobaczyć, w jaki sposób odnoszą się one do egzaminów, które są znane w ich własnych krajach.

Cambridge English a CEFR

Cambridge English Language Assessment było zaangażowane w rozwój tego standardu. Brian North, jeden z twórców standardu, powiedział, że:

Jesteśmy na początku procesu weryfikacji wniosków, które są składane przez komisje egzaminacyjne w związku z powiązaniem egzaminów z modelami opisującymi poziomy. Jest różnica pomiędzy bardzo dobrą koncepcją, a jej zatwierdzeniem. Cambridge ESOL należy do wyjątków, ponieważ istnieje pokrewieństwo między poziomami w CEF (Common European Framework), a poziomami egzaminów Cambridge ESOL.” (Wywiad z Brianem North w ELT News, luty 2006 roku).

Wszystkie egzaminy Canbridge English są dostosowane do poziomów opisanych przez CEFR.

Rozwój CEFR dla języka angielskiego

Cambridge English Language Assessment zaangażowało się w rozwój the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), które z kolei stało się międzynarodowym punktem odniesienia określającym zdolności językowe. British English jest teraz ściśle związane z English Profile – nowym, ekscytującym projektem, który będzie dalej rozwijać CEFR dla języka angielskiego.

English Profil jest długoterminowym, wspólnym programem badań, konsultacji i publikacji, mającym na celu podniesienie jakości uczenia się, nauczania i oceny angielskiego na całym świecie.