Pre A1 Starters (YLE Starters)

Czas trwania Liczba części Liczba zadań
Słuchanie ok. 20 minut 4 20
Czytanie i pisanie 20 minut 5 25
Mówienie 3-5 minut 5
Total ok. 45 minut

Charakterystyczne umiejętności Słuchanie i mówienie Czytanie i pisanie
Ogólne umiejętności Dziecko rozumie proste zdania na temat otaczających je rzeczy jak „This is an apple”, „I like my school”, „This is my bag”.
Dziecko potrafi odpowiadać na pytania osobiste dotyczące takich tematów jak wiek, rodzina i dom.
Dziecko rozpoznaje litery angielskiego alfabetu.
Potrafi również napisać litery angielskiego alfabetu, a także przeliterować swoje imię i proste słowa.
Elementy społeczne i czas wolny Potrafi zrozumieć proste wyrażenia komunikacyjne, takie jak „Hello”, „How are you?”, „Thank you”.
Potrafi reagować na proste wyrażenia komunikacyjne, jak „Yes, please”, „Sorry”, „I don’t understand”.
Dziecko potrafi czytać krótkie, proste słowa i nazwy niektórych przedmiotów, takich jak zwierzęta, zabawki czy ubrania.
Potrafi pisać proste zdania o sobie i swojej rodzinie.
Szkoła Potrafi zrozumieć i postępować zgodnie z prostymi instrukcjami w klasie podanymi przez nauczyciela, takimi jak „Open your book”, „Read the question”, „Listen to me”.
Potrafi słuchać i powtarzać odpowiednie do poziomu dziecka słowa i zwroty po swoim nauczycielu.
Dziecko potrafi zrozumieć proste, pisemne instrukcje, np. w jaki sposób ma wykonać dane ćwiczenie w podręczniku.
Potrafi rozpoznawać i kopiować słowa, frazy i krótkie zdania z tekstu, książki lub tablicy w sali lekcyjnej.
Close