Język angielski stale się zmienia, tworzą się nowe słowa więc i jest potrzeba poznania ich znaczenia. Często okazuje się, że zrozumienie nowego słowa przychodzi nam z łatwością – zwłaszcza jeśli zostało stworzone ze słowa, które już istnieje, ale zostało połączone w nowy sposób, albo z innym słowem lub z prefiksem czy sufiksem. Inne mogą być niemożliwe do odgadnięcia. Słowa mogą zmienić swoją funkcję: rzeczownik może stać się czasownikiem po prostu przez dodanie końcówki. Słowa obce mogą stać się częścią języka, w którym nie było angielskiego słowa umożliwiającego wyrażenie pewnej myśli. Skomplikowane nowe wynalazki mogą mieć długie nazwy, więc skróty mogą pełnić wystarczającą formę znaczeniową. To tylko kilka przykładów pokazujących ideę słowników języków obcych.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary to coś więcej niż słownik

Oxford Advanced Learner’s Dictionary to zaawansowane narzędzie rozwijające umiejętności mówienia i pisania niezbędne uczniom nie tylko przy zdawaniu egzaminów językowych, ale przede wszystkim komunikowania się w języku angielskim. Ze względu na jasne i dokładne wyjaśnienia, a także przykładowe zdania, słownik zyskał zaufanie wśród uczniów i nauczycieli języka angielskiego. To sprawiło, że stał się światowym bestsellerem z ponad 100 milionami użytkowników na całym świecie. Nowa, dziewiąta edycja, to znacznie więcej niż typowy słownik. Z szeregiem nowych funkcji związanych z komunikacją (m.in. iSpeaker i iWriter), Writing Tutor, Express Yourself, Wordfinder, Oxford 3000™, Visual Vocabulary Builder, a także CD-ROM oraz dostępem premium do platformy online jest jeszcze bardziej użytecznym narzędziem niż kiedykolwiek wcześniej.

Co zawiera Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Według badań specjalistów pracujących nad słownikiem Oxford Advanced Learner’s Dictionary wynika, że uczniowie potrzebują najwięcej pomocy w częściach pisemnych. Dlatego nowa edycja OALD zawiera wiele funkcji, które pomagają uczniom poprawić ich umiejętności w pisaniu, w tym Oxford Writing Tutor w słowniku papierowym oraz zintegrowany tezaurus i Oxford iWriter na CD-ROM.

Language Bank Note

Słownik zawiera również całą gamę notatek wyjaśniających, które mają pomóc uczniom w budowaniu słownictwa. WordLink Lesson Link w Oxford Advanced Learner’s Dictionary wprowadza jeden z nowych typów notatek użytkowych: Language Bank Note, który pokazuje uczniom, jak wyrażać podobne pomysły na różne sposoby, szczególnie w formie pisemnej. Podaje synonimy i synonimiczne wyrażenia dla wielu wspólnych wyrażeń. Notatki pokazują te zwroty w kontekście przykładowych zdań, a przykładowe zdania w każdej notatce są połączone ze wspólnym tematem. Uczniowie nawet na zaawansowanym poziomie mają tendencję do wielokrotnego używania tych samych podstawowych słów i zwrotów. Language Bank Note zostało zaprojektowane tak, aby pomóc uczniom w przezwyciężeniu tego problemu poprzez zapewnienie zaawansowanego słownictwa i pokazaniu, jak go używać.

Oxford Advanced Learner's Dictionary słownik

Which Word

Oxford Advanced Learner’s Dictionary zawiera wiele pól z notatkami WHICH WORD? Notatki te dostarczają jasnych wyjaśnień na temat różnic w znaczeniu i użyciu słów, które są często mylone przez osoby uczące się języka angielskiego (a czasami również przez native speakerów). Lekcja ta podnosi świadomość grup słów, które można łatwo pomylić i pokazuje, w jaki sposób uczniowie mogą wykorzystać informacje zawarte w słowniku w celu rozwiązania tego typu pomyłek.

Synonimy

Uczniowie (nawet ci na zaawansowanych poziomach) często używają tych samych podstawowych słów raz za razem. Uczniowie ci mają duży zasób słownictwa pasywnego, ale w mowie i piśmie wolą unikać trudniejszych słów. Aby pomóc im poszerzyć ich zakres słownictwa, słownik Oxford Advanced Learner’s zawiera ponad 200 synonimów, które wyjaśniają różnice między grupami słów o podobnych znaczeniach. Lista synonimów jest uporządkowana według częstotliwości, z najczęściej używanymi słowami, a także zawiera listę wzorów i kolokacji, w których występują synonimy. Działania te zachęcają uczniów do uważnego przeczytania informacji w notatce, a następnie umożliwiają ćwiczenia z użyciem synonimów.

Pochodzenie słów

Jednym z aspektów wiedzy o słownictwie, który może pomóc uczniom w nauce, jest poznanie pochodzenia słowa lub frazy. Oxford Advanced Learner’s Dictionary to narzędzie, które sprawia, że odkrywanie, skąd pochodzi słowo lub fraza może być nie tylko interesujące, ale również użyteczne. W ramach OALD uczniowie mogą znaleźć specjalne uwagi i notatki na temat pochodzenia słów i zwrotów, które wyraźnie zaznaczone są na niebiesko. Uczniowie mają w ten sposób okazję poszerzyć swoje słownictwo, a także ćwiczyć umiejętność skanowania w poszukiwaniu informacji.

Visual Vocabulary Builder

Visual Vocabulary Builder to kolorowe strony słownikowe, które nie są tylko ilustracjami, ale również solidną dawką pomocy w nauce słownictwa i kolokacji podanych w towarzyszącym tekście. Słownictwo wizualne Visual Vocabulary Builder zawiera szereg kolorowych stron, wykorzystujących rysunki i zdjęcia do zilustrowania dziesiątków nowych tematów, w tym miasta i wsie, majsterkowanie i sprzątanie, pomieszczenia w domu, zabawki i gry, fryzury i makijaż oraz przedmioty w biurze i w klasie. Strony Visual Vocabulary Builder są doskonałym źródłem informacji dla nauczycieli i uczniów, grupujące tysiące słów według tematów i dostarczające informacji gramatycznych oraz przykładowych zdań, które pokazują uczniom, jak prawidłowo używać słownictwa.

Oxford Advanced Learner's Dictionary Visual Vocabulary Builder słownik obrazkowy

Oxford iSpeaker

iSpeaker w Oxford Advanced Learner’s Dictionary pomaga w nauce umiejętności wymowy i mówienia. Zawiera on filmy usprawniające wymowę dźwięków, zarówno w akcencie brytyjskim jak i amerykańskim. Mamy możliwość wysłuchania wybranej głoski wraz z przykładowymi wyrazami w których ona występuje, a także ćwiczyć brzmienie wybranych głosek nagrywając swój głos i porównując z brzmieniem native speaker’a. iSpeaker zawiera moduł ćwiczeń, który testuje różne aspekty wymowy – przykładowo czy słyszysz różnicę między podobnie brzmiącymi słowami lub wyrazami różniącymi się tylko jedną głoską (minimal pairs)? Dzięki iSpeaker możemy sprawdzić na jaką głoskę kładziemy akcent (word stress).

Moduł iSpeaker obejmuje trzydzieści dziewięć codziennych sytuacji. Dla każdej z nich przygotowane jest wideo z konwersacji, zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim angielskim. Podczas oglądania filmu można odczytać skrypt i podświetlić kluczowe zdania, czyli te, które bezpośrednio odwołują się do tematu zaprezentowanej sytuacji. Wśród nagranych scenek jest m.in. składanie reklamacji, udzielanie rad, proszenie o pomoc lub informacje, podziękowanie czy zakańczanie dyskusji. Dodatkowo przy każdym nagraniu mamy do dyspozycji rozszerzoną listę zwrotów z danej tematyki wraz z możliwością odsłuchu. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość nagrania własnego głosu wcielając się w jedną z postaci, a następnie odtworzenie nagrania całego dialogu.

iSpeaker zapewnia pomoc w zadaniach, które często są omawiane podczas egzaminów ustnych. Dostępne są nagrania osób przystępujących do tej części egzaminu. Masz możliwość przestudiowania każdego ze scenariuszy i skoncentrowania się na przydatnych zwrotach dla tego typu zadań. Dodatkowe wskazówki pomogą w lepszym zrozumieniu tematu dyskusji oraz odpowiednim podejściu do egzaminu.

iSpeaker umożliwia uczniom:

  • przygotowanie się do egzaminów ustnych i prezentacji ustnych
  • opracowanie strategii prowadzenia rozmowy w języku angielskim
  • oglądanie filmów w brytyjskim i amerykańskim akcencie, prowadzenie rozmów i wykonywanie zadań egzaminacyjnych
  • branie udziału w dialogach
  • Nagrywanie i odsłuch, oraz własną ocenę umiejętności mówienia

Oxford iWriter

iWriter jest interaktywnym asystentem, który pomaga w planowaniu, pisaniu i recenzowaniu pracy pisemnej. Z listy wzorców możesz wybrać typ tekstu, przestudiować go mając do dyspozycji kolorowe oznaczenia dotyczące struktury, sposobu w jak został zaplanowany oraz samą treść. Przełączając się na „My Writing” tworzymy własne treści zgodnie ze strukturą, która pomoże ci w skonstruowaniu danego typu tekstu. Taki szkielet podkreśla różnice, przedstawiając najpierw wszystkie podobieństwa, a następnie wszystkie różnice. Są także miejsca, w których możesz dodać notatki. Narzędzie zapewnia liczne wskazówki pomocne przed rozpoczęciem pracy, dotyczący wyboru języka (formalny, nieformalny) i słownictwa. Zanim wyeksportujemy naszą pracę pisemną, możemy skorzystać z tzw. checklist’y, aby upewnić się, że o niczym nie zapomnieliśmy.

Oxford 3000™

Jest to lista najważniejszych angielskich słów opartych na częstotliwości ich występowania oraz badaniach leksykografów specjalizujących się w ESL. Ucząc się z Oxford 3000 będziesz w stanie zrozumieć do 85% słów w typowym tekście po angielsku.

Na liście zamieszczono słowa, które najczęściej występują w języku angielskim, w oparciu o informacje zawarte w British National Corpus i the Oxford Corpus Collection. (jest to przechowywany elektronicznie zbiór tekstów pisanych lub mówionych, często składający się z setek milionów słów.) Mimo wszystko sam fakt pojawienia się danego wyrazu na liście nie wystarczy, aby słowo zostało zakwalifikowane jako słowo kluczowe: wynika to z tego, że słowo to jest używane bardzo często, ale tylko w ściśle określonym obszarze, takim jak gazety lub artykuły naukowe. Aby uniknąć włączania tych ograniczonych słów, zaliczane są do nich tylko te słowa, które są częste w różnych rodzajach tekstów. Ponadto lista zawiera kilka bardzo ważnych słów, które zdarzają się nie być używane często, nawet jeśli są bardzo znane większości użytkowników języka angielskiego. Należą do nich na przykład słowa dla części ciała, słowa używane w podróżach i słowa, które są przydatne do wyjaśnienia, co masz na myśli, gdy nie wiesz dokładnie o jakie słowo chodzi. Słowa te zostały zidentyfikowane w wyniku konsultacji z ponad siedemdziesięcioosobowym panelem ekspertów w dziedzinie nauczania i nauki języków obcych.

Słowa z listy Oxford 3000 Oxford Advanced Learner’s Dictionary są pokazane w głównej części słownika z poprzedzającym go symbol klucza. Wpisy dla słów kluczowych często zawierają dodatkowe informacje i
przykłady użycia, specjalne uwagi wyjaśniające synonimy lub powiązane słowa, lub przydatne ilustracje. Oznacza to, że słowa kluczowe stanowią doskonały punkt wyjścia do rozszerzenia słownictwa. W przypadku większości słów kluczowych, można się o nich dowiedzieć znacznie więcej niż z pierwszego znaczenia we wpisie: często słowa te mają wiele znaczeń, mają dużą rodzinę słów z nich wywodzących się lub są używane w różnych wzorach.

Lista obejmuje brytyjski i amerykański angielski. Jest ona ułożona w celu podkreślenia powiązań między słowami, tak aby słowa, które są bardzo ściśle powiązane były grupowane razem. Włączono również kilka podstawowych zwrotów.

Czy warto kupić Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Zdecydowanie tak. W cenie około 200 zł. otrzymujemy zaawansowany słownik języka angielskiego wraz z rozbudowanymi modułami pomagającymi w nauce pisania i mówienia na CD-ROM oraz za pośrednictwem strony oxfordlearnersdictionaries.com. Dodatkowo słownik rozbudowany jest o sekcje dotyczące pochodzenia słów, synonimów czy specjalnie wyselekcjonowana przez specjalistów lista 3000 najczęściej używanych słów w języku angielskim. Stanowi świetną bazę pod naukę słownictwa oraz pisania i mówienia kandydatom przygotowującym się do egzaminów Cambridge First, Advanced czy Proficiency. Myślę, że jest to obecnie najlepszy i najbardziej rozbudowany słownik angielsko-angielski (monolingwistyczny) dostępny na rynku.