CAE fakty ciekawostki liczby

Popyt na posiadanie umiejętności językowych na wysokim poziomie rośnie z roku na rok na całym świecie. Zdany egzamin Cambridge English: Advanced (CAE) świadczy o sukcesie osiągniętym w trakcie zdobywania kwalifikacji lingwistycznych. Cambridge English: Advanced pokazuje, że kandydat posiada umiejętności językowe do przeprowadzenia kompleksowych badań naukowych, skutecznej komunikacji na poziomie zawodowym – i wyróżnia się z tłumu.

Egzamin CAE jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej cenionych kwalifikacji w języku angielskim, głównie ze względu na to, że egzaminy Cambridge są uznawane przez instytucje komercyjne i akademickie na całym świecie.

Cambridge English: Advanced został opracowany przez Cambridge English, wydział Uniwersytetu Cambridge, który od prawie wieku stoi na czele oceny językowej. Każdy aspekt egzaminu Cambridge English: Advanced jak jego opracowanie czy dostarczanie jest poparty badaniami, wstępnym testowaniem i analizą w ciągłym cyklu kontroli i udoskonalania. Zarówno CAE, jak i pozostałe egzaminy Cambridge English są oparte na realistycznych sytuacjach oraz wysokiej jakości materiałach.

Kandydaci do CAE

Arkadiusz Jaworski, który jest dyrektorem ds. rozwoju Cambridge English w Europie Północnej (Head of  Marketing Northern Europe) twierdzi, że osoby przystępujące do egzaminu CAE, to młodzi ludzie wieńczący w ten sposób własny etap zdobywania kwalifikacji językowych. Inni z kolei wykorzystują czas i wysiłek włożony w proces przygotowywania się do egzaminu maturalnego aby podejść do egzaminu Cambridge English: Advanced. Według badań przeprowadzonych przez Cambridge English, 40% Polaków deklaruje, że to rozwój kariery jest główną motywacją i przyczyną dla której przystępują do egzaminów językowych. Młodzi kandydaci zdają sobie sprawę z tego, że certyfikat potwierdzający ich znajomość z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym uprawnia ich do zwolnienia z lektoratu na zdecydowanej większości uczelni w Polsce. Wiedzą także, że wyróżnia to ich na rynku pracy.

Czy wiesz, że największe uczelnie na świecie wybierają Cambridge English: Advanced jako dowód umiejętności językowych?

Pracodawcy a CAE

Jeśli chodzi o instytucje, które akceptują certyfikaty Cambridge English jako dowód znajomości języka angielskiego to w Polsce jest ich ok. 600, a na całym świecie ponad 20 tysięcy. W lipcu 2014 roku Millward Brown na zlecenie Cambridge English przeprowadził w Polsce badanie wśród pracodawców, które stwierdziło, że podstawową metodą, która sprawdza znajomość języka obcego jest rozmowa kwalifikacyjna, natomiast tuż za nią są certyfikaty Cambridge English. 61% pracodawców opowiedziało się za tym, że certyfikat podnosi atrakcyjność potencjalnego pracownika i postrzegany jest on jako wytrwały, zdeterminowany i ambitny. Interesujące jest również to, że wg. badania, posiadanie certyfikatu może powodować wzrost wynagrodzenia o ok. 16%. Certyfikaty językowe są cenione głównie przez duże firmy (70%), a 97% pracodawców deklaruje weryfikację znajomości języka obcego w procesie rekrutacji nowego pracownika.

Cambridge English jezyk angielski i rynek pracy infografika 1

Cambridge English jezyk angielski i rynek pracy infografika 2

 

Naturalnie im wyższe stanowisko na jakie aplikujemy tym pracodawca ma wyższe oczekiwania od kandydata co do znajomości języka. 58% firm wymaga wysokich umiejętności lingwistycznych zatrudniając pracowników na stanowiskach kierowniczych. W przypadku stanowisk specjalistycznych, procent ten wynosi 48, natomiast w działach obsługi klienta jest to 38 procent. 66% badanych rekruterów przyznaje, że znajomość języka angielskiego na powyższych stanowiskach potrzebna jest każdego dnia w pracy. 76% przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników ocenia, że znajomość języka jest kluczowa. W przypadku firm z dużych miast wagę, znaczenia angielskiego deklaruje 77%, a spośród firm z branży przemysłowej i firm zagranicznych, kolejno 80% i 87%.

Pracodawcy najczęściej wymieniali, jako cenne, egzaminy Cambridge English: First (30%), Cambridge English: Advanced (26%), a także Cambridge English: Proficiency (20%). Doceniane były także wyniki egzaminów specjalistycznych, a wśród nich BULATS i Certificates in Business English (BEC).

Przygotowania i wyniki egzaminów Cambridge English: Advanced

Jak informuje Arkadiusz Jaworski, największy odsetek uczniów przystępuje do egzaminów Cambridge English po zakończeniu roku szkolnego. W przypadku chęci zdawania egzaminu CAE w czerwcu, na taki egzamin trzeba zarejestrować się maksymalnie do połowy maja. Ośrodki egzaminacyjne rejestrują także zapisy na sesje komputerowe. Sesje takie prowadzone są co kilka tygodni, włączając w to okres wakacyjny. Kluczowe jest to, aby kandydaci dobrze przygotowali się do egzaminu, zapoznając się szczególnie z formatem egzaminu, tak, aby nic ich nie zaskoczyło.

Z prowadzonej przez Cambridge English analityki wynika, że odsetek najwyżej notowanych ocen z egzaminu CAE wśród Polaków w ostatnim dziesięcioleciu wzrósł aż o 100%. Świadczy to jednoznacznie o istotnym znaczeniu egzaminów językowych w pracy w Polsce i za granicą. Jakie są więc najpopularniejsze metody, jakie stosują Polacy przygotowując się do egzaminów? Ponad 60% kandydatów informuje, że przygotowuje się do nich w szkołach językowych (co w przypadku Austriaków i Niemców stanowi jedynie 6%), natomiast około 20% to osoby , które przygotowują się na prywatnych zajęciach (Niemcy i Austriacy – 1%).

Egzamin CAE – garść ciekawostek

Do egzaminu CAE co roku przystępuje ponad 60000 kandydatów w ponad 60 krajach z całego świata. Najstarszym Polakiem, który przystąpił do egzaminu Cambridge English: Advanced był pięćdziesięciolatek, natomiast najmłodszy miał zaledwie 13 lat. Największą grupę osób przystępujących do egzaminu CAE jeszcze około 10 lat temu stanowiły osoby pracujące. Obecnie trend ten się zmienia i to uczniowie szkół średnich stanowią 40% wszystkich kandydatów. Co ciekawe, w krajach takich jak Austria czy Niemcy odsetek nastolatków zdających CAE jest jeszcze większy i sięga nawet 75%.

Podsumowanie

Z pewnością w obecnych czasach znajomość języka angielskiego z punktu widzenia pracodawcy to podstawa. Atutem z kolei może być posiadanie certyfikatu. W ten sposób pracodawca może w prosty i szybki sposób zweryfikować kompetencje językowe kandydata i to we wszystkich obszarach – pisanie, mówienie, czytanie i rozumienie. Poza tym przygotowywanie się do egzaminu poszerza nasz zakres słownictwa i znajomość gramatyki, a w ten sposób osiągamy wyższy poziom elastyczności i płynności językowej.