British Council

British Council

British Council to instytucja, która reprezentuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w kwestii współpracy edukacyjnej oraz kulturalnej. Organizacja ta jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie. Wpływa na życie ludzi dając dostęp do edukacji, pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe i kulturalne. W ten sposób British Council poprawia międzynarodową pozycję Wielkiej Brytanii, jej dobrobyt i bezpieczeństwo.

British Council w Polsce

Jej głównym celem jest umożliwienie nawiązania kontaktów między Wielką Brytanią a innymi krajami. W Polsce, głównym obszarem działań instytucji jest działalność edukacyjna w autoryzowanych centrach językowych, znajdujących się w Warszawie i Krakowie, jak również w szkołach partnerskich we Wrocławiu i Trójmieście. British Council współpracuje z ogólnopolską siecią bibliotek i ośrodków egzaminacyjnych, które oferują szeroki wachlarz egzaminów językowych i zawodowych na wszystkich poziomach znajomości języka angielskiego. Centrum językowe w Warszawie było jednym z pierwszych pięciu zagranicznych placówek British Council. Instytucja należy do EUNIC Warszawa i EUNIC Kraków, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Kultury, które zrzesza narodowe instytuty kultury państw europejskich w celu współpracy przy tworzeniu projektów i inicjatyw kulturalnych.

Garść historii

British Council działa od 1934 roku. Pierwotnie nazywało się „The British Council for Relations with Other Countries”, czyli Brytyjska Rada ds. Relacji z Innymi Krajami. Obecną nazwę przyjęto dwa lata później. W 1938 roku, założono pierwszą placówkę w Kairze. W tym samym roku, British Council otworzyło filię w Warszawie. Przerwa w działalności nastąpiła w czasie II wojny światowej, po której prace w biurze w Warszawie skupiały się na popularyzacji kultury brytyjskiej w naszym kraju. Ironią losu jest fakt, że pierwszy, powojenny dyrektor British Council w Polsce – George Bidwell, tak bardzo rozkochał się w nowym miejscu zamieszkania, że zmienił swoje obywatelstwo na polskie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na naukę angielskiego, zaczęto rozwijać techniki nauczania poprzez korespondencyjne kursy za pomocą płyt gramofonowych, programów telewizyjnych czy radiowych. Główną misją British Council w Polsce stało się nauczanie angielskiego, a na zlecenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, przeprowadzono pierwszy pilotaż egzaminów Cambridge English (na poziomie Proficiency). W 1967 roku, język angielski stał się drugim, najpopularniejszym językiem obcym w kraju (75 tysięcy studentów uczelni wyższych decydowało się na naukę angielskiego). Równorzędnie organizowano wiele wydarzeń kulturalnych, np. wizytę Royal Shakespeare Company, występy Ballet Rambert, wizytę London Contemporary Dance Company i wiele innych, które miały na celu promowanie brytyjskiej kultury. W 1996 roku, Królowa Elżbieta II otworzyła szkołę angielskiego British Council w Warszawie, by jeszcze bardziej koncentrować się na edukacji językowej. W 2003 roku, odnotowano rekordową liczbę zapisów na egzaminy w British Council, co potwierdziło sukces popularyzacji nauki angielskiego w Polsce.

Doświadczenie podparte tradycją

Ponad 80 lat doświadczenia w 130 krajach przełożyło się na wypracowanie skutecznej metody nauczania języka angielskiego. Solidne przygotowanie do egzaminów w British Council obejmuje bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych, egzaminy próbne oraz zajęcia konwersacyjne. Instytucja tworzy nowe możliwości w zakresie nauki i współpracy międzynarodowej, m.in. za pomocą konkursu FameLab, który wspiera młodzież w rozwoju kariery w świecie nauki. British Council stawia na najwyższy poziom kwalifikacji swoich pracowników, co przekłada się na najlepsze efekty. Egzaminatorzy są przeszkoleni i akredytowani przez Cambridge English Language Assessment. Głównymi wartościami, jakimi kieruje się instytucja, są: spójność, wzajemność, kreatywność i profesjonalizm.
Brytyjska agencja British Council koncentruje się na wymianie wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Sprawdzone metody nauczania przekładają się na wyniki egzaminów Cambridge Assessment English, IELTS oraz zawodowych i uniwersyteckich. Te z kolei, są niezbędnym krokiem do zwiększenia szans na lepszą edukację w Polsce i na świecie oraz do poprawy atrakcyjności kandydatów dla potencjalnych pracodawców.